توصیف54*70 * 140سانتیمتر

54*70 * 150سانتیمتر

54*70 * 160سانتیمتر

54*70 * 170 سانتیمتر

54*80 * 180سانتیمتر

تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4
 ////جکوزی رامانا (وسط)
 
 کد: 1 / J 240   کد: 2 / J 240   کد: 3 / J 240   کد: 4 / J 240
جکوزی با جت كمر و زیرسری سفيد
جکوزی با جت كمر و زیرسری جکوزی با جت كمر و زیرسری جکوزی با جت كمر و زیرسری
 شاسی  شاسی  شاسی  شاسی
 پانل جلو   پانل جلو   پانل جلو   پانل جلو
 

 سیستم روشنایی

(كرومو تراپي)

  سیستم روشنایی  سیستم روشنایی
    ماساژور کف (بلوئر)  ماساژور کف (بلوئر)
      گرم کن (هیتر)
       صفحه کنترل قابل برنامه ریزی

بازنگری ها

این محصول هنوز بازنگری نشده.